• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Dokumentarfilm engelsk versjon

 

Tittel:
The Norwegian Steam in America’s Cup
50 minutts dokumentarfilm for fjernsyn
(i produksjon)Basis: intervju med aktørar frå 1930-talet, både norske sjøfolk og amerikanarar som opplevde dei norske sjøfolka sin dugleik. I tillegg vert arkivfilm, arkivfoto og historiske rekonstruksjonar frå både fiske og fraktefart i Noreg og kappsegling i USA, sentralt.

Filmen vil fortelja om heile perioden frå 1890-1940 der Norwegian Steam regjerte på dei amerikanske kappseglingsbåtane. Kven var det som tok valet om å satsa på nordmenn og var dei nøgd med resultatet? Korleis var kvardagen om bord? Korleis var høvet mellom skipper og mannskap på den eine sida og eigarane på den andre? Filmen vert fortel ei ukjend soge om eit tema som er dagsaktuelt i America’s Cup der ein no har løyst opp på reglane for kor mange av dei som er om bord som må vera av same nasjonalitet som båten.