• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  
Fotobidrag i kulturvern-bok

 

I boka "Leve kulturarven!", som vart lansert av Norsk Håndverksinstitutt 25.november, har Kjell Magnus bidratt med eit bilete som er brukt både på framsida og i stort format over forfattarane sitt forord.

Boka er ei samling tekstar om dokumentasjon, forvaltning og formidling av tradisjonelle dugleikar.
Den beste måten å verna immateriell kulturarv på, er gjennom praksis. Frivillige organisasjonar og ildsjeler i feltet presenterer og reflekterer over sine prosjekter. Tema i artiklane spenner vidt – frå trusopplæring til husflid, frå matkultur og folkedans til blikk på romanifolkets kulturhistorie.

Du kan lesa meir om boka og tinga ho på denne linken.