• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Kapproing i tradisjonsbåtar?

 I Hordaland Fylkeskystlag sitt medlemsordgan Åreblad nr. 2/2011 presenterer Kjell Magnus tankar om ein framtidig kapproingscup i tradisjonelle robåtar i Hordaland.

Dei same tankane vart òg presentert under eit innlegg Kjell Magnus heldt på Hordaland Fylkeskystlag sitt styremøte på Oselvarnaustet på Os 8. oktober.

Innlegget i Årebladet inneheld òg informasjon om boka Oselvar - den levande båten. Du kan lesa heile innlegget i Årebladet her