• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  


Prosjektmål


Desse dyktige sjøfolka fortener meir merksemd! Difor ynskjer Norwegian Steam-prosjektet å publisera ulike medieprodukt som fortel ulike sider ved soga om Norwegian Steam.