• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Redaktør for Årebladet

 

 

I mai kom Hordaland Fylkeskystlag sitt organ Årebladet ut med nytt nummer med Kjell Magnus som redaktør.Bladet er på 28 A4-sider og for fyrste gong i Årebladet si soge er bladet i fargar. Kjell Magnus har òg hatt ansvar for alt det grafiske med bladet.

Du kan sjå pdf-utgåve av Årebladet på
Hordaland Fylkeskystlag sine nettsider