• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  
Oselvarklubbens bokkomite, frå venstre: Kjell Milde, Finn Totland, Helge Kaurin Nilsen, Kjell Totland og Kjell Magnus Økland.

Heider frå Oselvarklubben

Bernhard Gjerstad og Svein Økland.
 

Bernhard Gjerstad og Svein Økland.

 
Kjell Magnus Økland og Finn Totland.
 

Kjell Magnus Økland og Finn Totland.

 
Babben Roll, Berit Osmundsen og Ingebjørg Astrup.
 

Babben Roll, Berit Osmundsen og Ingebjørg Astrup.

 

På årsmøtet til Oselvarklubben 22. mars vart fleire personar heidra på ulikt vis, mellom desse var òg Kjell Magnus.Årsmøtet vart halde i Oselvarnaustet til Oselvarlaget på Os.

Forutan vanlege årsmøtesaker var det utdeling av fleire heidersteikn. Nestleiar i Oselvarklubben, Stein Olav Drange, delte fyrst ut Oselvarklubbens heiderteikn til bokkomiteen: Finn Totland, Kjell Totland, Kjell Milde og Kjell Magnus Økland. Helge Kaurin Nilsen var ikkje tilstades, men vil få dette utdelt på eit seinare tidspunkt.

Dinest vart tre kvinner som er svært sentrale i bergingsaksjonen for Oselvaren heidra med Oselvarklubbens heidersteikn: Babben Roll (som var den store drivkrafta bak båtbyggjarkursa på Hordamuseet 1980-81 & 1981-82), Ingebjørg Astrup (som var den store pådrivaren for å få etablert Oselvarverkstaden) og Berit Osmundsen (båtbyggjar og dagleg leiar ved Oselvarverkstaden).

Det vart òg delt ut heidersteikn til Bernhard Gjerstad (som har vore aktiv Oselvarseglar sidan 1953) og Svein Økland (aktiv Oselvarseglar sidan 1963). Kjell Magnus Økland (forfattar av boka om Oselvaren) vart utnemnd som æresmedlem i Oselvarklubben.

Årsmøtet romma òg eit ordskrifte kring framtida til Oselvaren. Det var stor semje blant ulike aktørar i Oselvarrørsla om å stå saman og arbeida til felles beste for at Oselvaren skal oppnå nye løft i framtida. Nokre av dei mest aktuelle tiltaka i 2017 handlar om å betra kapasiteten for omvisningar på Oselvarverkstaden og Oselvarnaustet, andre tiltak handlar om rekruttering til båtbruk, marknadsføring og etablering av felles nettstad.
Oselvarklubben er nasjonal klasseklubb for Oselvaren brukt som regattabåt.