• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  
Foto: Nils Vermund Gjerstad.

Foredrag på Bergen Sjøfartsmuseum

 

Omlag 35 personar møtte fram på Kjell Magnus sitt foredrag på Bergen Sjøfartsmuseum torsdag 12. mars 2009. I fylgje undervisningsleiaren til museet er dette omlag dobbelt så mange som normalt på torsdagsforedraga.Førehandsinformasjon:
Torsdag 12. mars kl. 1900 held Kjell Magnus Økland foredrag om norske sjøfolk som kappseglarar i America´s Cup på Bergen Sjøfartsmuseum.

Denne soga er lite kjend og burde difor ha nasjonal interesse i sjøfartslandet Noreg og internasjonal interesse hjå folk som er oppteken av kappsegling og maritim historie. Under foredraget vert det høve til å kjøpa eit 20-siders særtrykk som inneheld tre artiklar som Kjell Magnus Økland publiserte i Seilmagasinet.

Last ned Bergen Sjøfartsmuseum si pressemelding i pdf-format her.

Les Seilmagasinet sin førehandsomtale her.

Les RadiOS sin førehandsomtale her.

Les nettstaden tysnesingen sin førehandsomtale her.