• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Foredrag for Helse Bergen

 4. desember heldt Kjell Magnus eit foredrag om Oselvaren på Solstrand.Foredraget avslutta Helse Bergen sitt seminar på Solstrand Hotel & Bad i samband med oppstart av eit nasjonalt kvalitetsregister for handsaming av leppe-kjeve-ganespaltepasienter (LKG). Omlag 50 fagpersonar som til dagleg arbeidar med LKG-handsaming i Oslo og Bergen, utgjorde publikum.

Les meir om LKG-registeret her.