• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Fotoserie i Bladet Kysten

 I Bladet Kysten 2/2010 er det brukt til saman 9 fotografi, inkludert framsidebiletet, som er teken av Kjell Magnus. Bileta stammar frå ein fotosesjon sundag 24. januar 2010 der Øyvind Sundfjord ror på tur til Sandholmane med sønene Ludvik (5) og Jonas (9). Føremålet med denne fotoserien var å skaffa ein illustrasjon til ein tekstboks i boka om Oselvaren.7 av bileta inne i bladet er ein illustrasjon til Kolbjørn Hauge sin tekst "Med årar i nevane".


Du kan sjå heile biletserien samt ein reportasje om Oselvarverkstaden i Bladet Kysten 2/2010.