• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  


Historisk bakgrunn


Norwegian Steam og Jåttseglarane var kallenamn på dei norske sjøfolka som arbeidde på amerikanske kappseglingsbåtar for hundre år sidan.

Gjennom nesten 50 år var nordmenn i fleirtal på mannskapslistene til dei amerikanske båtane som tevla om America’s Cup. Denne soga er lite kjend og burde difor ha nasjonal interesse i sjøfartslandet Noreg og internasjonal interesse hjå folk som er oppteken av kappsegling og maritim historie.

Les meir i menyen til venstre.