• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  

 

 

   CV/arkiv

Kortfatta CV

Arbeidserfaring
• Dagleg leiar for Stiftinga Kystsogevekene

• Forfattar på bokprosjektet Oselvar – den levande båten

• Har skrive søknaden om oppføring av Oselvarverkstaden og Oselvarkulturen på UNESCOs Best Practice-liste over immatriell kulturarv, som Kulturdepartementet har nominert til UNESCO

• Produsert delar av museumsutstillinga i Båthallen på Hordamuseet

• Regi og research på dokumentarfilmen Med Norwegian Steam i America´s Cup (i produksjon)

• Arbeidd fleire år som skipper, seglinstruktør og regattasjef for Nautic Sailing

• Anna: klassestyrar/kontaktlærar på ungdomsskule, miljøarbeid psykisk helsevern, kulturelle dokumentasjonsoppdrag, bidragsytar på ei rad ulike kulturprosjekt

Utdanning
1998-2002: Cand. Mag-grad ved Universitetet i Bergen
• Historie, mediefag og fordjuping i kulturvitskap

Elles
• Over 25 års røynsle med organisasjonsarbeid innan segling, fotball, film og anna kulturarbeid
• Har drive vevmaking sidan 1997
• Har drive foredragsverksemd sidan 2001
• Brei røynsle med idéutarbeiding, planleggjing og gjennomføring av kulturelle prosjekt
• Førarkort for bil, fritidsskippersertifikat, fyrstehjelpskurs, tryggleikskurs for havkappsegling, regattaarrangør III
• Over 20 års skipperrøynsle frå regattasegling og 15 års røynsle som seglinstruktør og arrangør av seglopplæringsverksemd

Detaljert CV finst her