• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Båthallen på Hordamuseet

 Hausten 2012/vinteren 2013 har Kjell Magnus vore sterkt involvert i utforminga av utstillinga i den nye Båthallen på Hordamuseet. Eit nytt to-etasjers utstillingbygg på 1300 kvm som skal romma godt over 20 tradisjonelle båtar frå heile Hordaland.

Kjell Magnus har levert innhaldet til ein digital stasjon som fortel om moderne bruk av Oselvaren i form av kapproing og kappsegling. Den digitale stasjonen skal knytast opp mot kapproingsbåten "Svarten" og regattabåten "Hobby", som båe vil stå i fyrste høgda. Vidare har Kjell Magnus klartgjort filmar og produsert tekstbolkar med bakgrunnsinfo til utstillinga samt levert ein del bilete, rigga båt og drive generell rådgjeving.

Båthallen vart offisielt opna 16. mars 2013 av fylkesvaraordførar Mona Hellesnes.

Les meir om Båthallen på Bymuseet sine nettsider

Sjå bilete frå opninga på Bymuseet sine Facebooksider

Sjå bilete frå opninga på Oselvarverkstaden sine Facebooksider

Les meir om Båthallen i bt.no sin reportasje om båthallen frå 21. oktober 2012

Les meir om Båthallen i Bergensavisen sin reportasje om båthallen frå 14. mars 2013

Les meir om Båthallen i Fanaposten sin reportasje om båthallen frå 15. mars 2013

Les meir om Båthallen i Bergens Tidende sin reportasje om båthallen frå 17. mars 2013

Les meir om Båthallen i Fanaposten sin reportasje om båthallen frå 19. mars 2013

Les meir om Båthallen i Hordaland Fylkeskommune sin reportasje om båthallen frå 2. april 2013