• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Utdanning

 Cand. Mag. frå Universitetet i Bergen
2002 10 vt Norsk historie
2002 05 vt Marin historie
2001 05 vt Integrert kystsoneforvalting
2001 10 vt Kulturvitskap mellomfag
2001 20 vt Kulturvern/kulturformidling
2000 05 vt Samfunnsvitskapleg metodeprøve
2000 10 vt Vestnorsk kultur/tradisjonsformidling
1997 10 vt Mediekunnskap (høgskulen i Telemark)
1996 05 vt Examen Philosophicum (UiOslo)

Sjølvvalde semesteroppgåver:
Aktør eller kulisse? – båten si rolle på kystmuséa
Semesteroppgåve kulturvitskap mellomfag
(medforfattarar: Elisa Kolle, Gunhild Rikstad og Erika Søfting)
Omfang: 32 sider - 50 120 teikn.

• Fysst på Nordland, so på jåttana...
Semesteroppgåve kulturvitskap mellomfag hausten
Omfang: 15 sider - 28 350 teikn.

• Tysnesingane som segla om America’s Cup
Semesteroppgåve Integrert Kystsoneforvalting
Omfang: 5 sider - 7 152 teikn.

• Jåttfarten i Amerika – kva veit dagens Tysnesingar?
Feltarbeid Kulturvern og kulturformidling
Omfang: 5 sider - 12 788 teikn.

Ola Dilt - Oselvar med sjel?
Semesteroppgåve Vestnorsk kultur/tradisjonsformidling
Omfang: 19 sider - 35 466 teikn.

1996-1997 Danvik Folkehøgskule
Film/videolinje med fordjuping i filmforteljing, studioproduksjonar og direkte tv-sendingar. Mediepraksis på ulike TV-produksjonar og to vekers studietur til Holllywood.

1993-1996 Allmenfag Stord Vidaregåande Skule
Fordjupning i engelsk og samfunnsfag