• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Nytt frå 2000-2002

 

Arbeidet med Norwegian Steam-prosjektet i perioden 2000-2002.• Hausten 2002: Arbeidet med dokumentarfilm startar
Kjell Magnus tek til å planleggja ein dokumentarfilm for fjernsyn om dei norske sjøfolka. Arne Sørenes vert med og har det tekniske ansvaret for lyd og bilete.

• 2001-2002: Foredrag fleire stader
Norske sjøfolk som kappseglarar i USA
40 minutts presentasjon/28 lysbilete. Framført i fylgjande samanhengar:
- Medlemsmøte BSI/Seiling, Det Akademiske Kvarter 24. oktober 2002
- Medlemsmøte BSI/Seiling, Det Akademiske Kvarter 13. september 2001

• 3. oktober 2002: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Yankee sin USA-retur 1936
Omfang: 2 heilsider- 8900 teikn.


• 2. mai 2002: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Yankee sin sesong i England
Omfang: 2 heilsider - 11 850 teikn.

• 21. mars 2002: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Til England med Yankee
Omfang: 2 heilsider - 12 400 teikn.

• 3. januar 2002: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Fysst på Nordland, so på jåttar…del 2
Omfang: 2 heilsider - 12 500 teikn.

• 20. desember 2001: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Fysst på Nordland, so på jåttar… del 1
Omfang: 2 heilsider - 8900 teikn.

• Hausten 2001: Semesteroppgåver på Universitetet i Bergen
Tysnesingane som segla om America’s Cup
Semesteroppgåve Integrert Kystsoneforvalting
Omfang: 5 sider - 7 152 teikn.

Fysst på Nordland, so på jåttana...
Semesteroppgåve kulturvitskap mellomfag hausten
Omfang: 15 sider - 28 350 teikn.• Sommaren 2001: Utstilling på Årbakka Handelsstad
Tittel: Jåttseglarane. Utstilling frå 9. juni-19. august 2001 i Tysnes Kystlag sine lokaler på Årbakka. Utstillinga var laga av Knut Arne Grøteide og Kjell Magnus Økland og viste gjenstandar, tekst, teikningar, fotografi, båtmodellar, film og bøker som omhandlar korleis livet var for sjøfolka på amerikanske kappseglingsbåtar. Nærare 3000 personar vitja utstillinga som vart avslutta med foredraget "Tysnes og amerikansk seglsport" som fortalde om kva rolle sjøfolka hadde om bord og kva ansvar offiserane hadde.

Førehandsomtale av utstillinga i Bladet Tysnes
Førehandsomtale av utstillinga i Bladet Sunnhordland
Bladet Tysnes-reportasje frå opninga av utstillinga
Bladet Tysnes-reportasje om avslutninga av utstillinga

• 3. mai 2001: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Resolute sitt mannskap i avisspaltane
Omfang: 2 heilsider - 9000 teikn.

• 5. april 2001: Artikkel i Bladet «Tysnes»
Skandinavane vann for amerikanarane.
Omfang: 2 heilsider - 11 050 teikn.

• Februar 2001: Feltarbeid på Universitetet i Bergen
Jåttfarten i Amerika – kva veit dagens Tysnesingar?
Feltarbeid Kulturvern og kulturformidling
Omfang: 5 sider - 12 788 teikn.

• Hausten 2000: Innsamlingsarbeidet startar
Knut Arne Grøteide og Kjell Magnus Økland tek til å samla inn stoff om dei norske sjøfolka.