• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Bok: Oselvar – den levande båten

Oselvar er ein klinkbygd, tradisjonell trebåttype frå Hordaland. Båttypen har vakse fram etter ei utvikling som strekkjer seg over fleire tusen år. Oselvaren har tradisjonelt vore nytta som bruksbåt og til kapproing og kappsegling sidan 1800-talet.

Boka er den fyrste samla framstillinga som rommar alle dei mange spanande sidene av soga til båttypen. Boka presenterar eit variert historisk og teknisk materiale i populærvitskapleg form, mykje av dette har ikkje tidlegare vore publisert. Vidare inneheld boka folkloristisk stoff med eit stort persongalleri, som speglar eit bilete av kyst-, idretts- og folkekulturen i Hordaland gjennom fleire århundrer. Fokuset er likevel ikkje berre bakover, men òg framover i tid, sidan ein del av boka rommar praktiske råd til nye båtbrukarar.Boka er på 548 sider og inneheld mykje ukjent stoff om båttypen og kom i handelen 20. oktober 2016.

Les meir om boka hjå Skald Forlag9. mai: Sjå artikkel på dagbladet.no

9. mai: Sjå artikkel i Dagbladet

4. mai: Sjå artikkel i avisa Nordhordland

3. mai: Sjå artikkel i avisa Nordhordland

17. mars: Sjå artikkel i Os & Fusaposten

17. mars: Sjå artikkel i Kvinnheringen14. mars: Sjå artikkel i Os & Fusaposten

9. mars: Sjå del I av artikkel i Bladet Tysnes

9. mars: Sjå del II av artikkel i Bladet Tysnes

25. februar: Sjå artikkel i Os & Fusaposten

18. februar: Sjå artikkel i Bergensavisen

17. februar: Sjå artikkel i Hordaland Folkeblad

17. februar: Sjå artikkel i Dagen

9. februar: Sjå artikkel i Vaksdalsposten

9. februar: Sjå artikkel i Stavanger Aftenblad

3. februar: Sjå artikkel i A-Magasinet

3. februar: Sjå artikkel i Firdaposten

2. februar: Sjå artikkel i Båtmagasinet

1. februar: Sjå artikkel i Norsk Husflid

21. januar: Sjå artikkel i nettmagasinet Harvest10. januar: Sjå artikkel i Bladet Kysten

27. desember: Sjå artikkel i Os & Fusaposten

21. desember: Sjå artikkel i Båtliv

19. desember: Sjå artikkel i Nytt i Uka

15. desember: Sjå artikkel i Seilmagasinet

13. desember: Sjå artikkel i VestNytt

10. desember: Sjå artikkel hjå midtsiden.no

8. desember: Sjå artikkel i Bladet Tysnes

8. desember: Sjå artikkel i Marsteinen

7. desember: Sjå artikkel i Kyst og Fjord

6. desember: Sjå artikkel i Båtliv3. desember: Sjå artikkel i Vårt Land

3. desember: Sjå artikkel i Os og Fusaposten

3. desember: Sjå artikkel i Bømlo-Nytt

2. desember: Sjå artikkel i Dag og Tid

2. desember: Sjå artikkel hjå Hordaland Fylkeskommune

2. desember: Høyr radiointervju med Kjell Magnus Økland på NRK Hordaland

1. desember: Sjå artikkel på regjeringen.no

1. desember: Sjå artikkel i Bergensavisen

1. desember: Sjå artikkel hjå Forbundet Kysten

1. desember: Sjå artikkel hjå midtsiden.no21. november: Sjå artikkel i Seilmagasinet

20. november: Sjå artikkel i Båtliv

17. november: Sjå artikkel avisa «Tysnes»

8. november: Sjå artikkel hjå tysnesingen.no

26. oktober: Sjå artikkel i Os og Fusaposten

25. oktober: Sjå oppslag hjå Seilmagasinet

22. oktober: Sjå oppslag hjå Midtsiden.NO

22. oktober: Sjå oppslag hjå Os og Fusaposten

22. oktober: Sjå oppslag i Bergens Tidende

21. oktober: Sjå Skald Forlag si annonse i avisa Dag og Tid

20. oktober: Sjå oppslag på BT.NO

20. oktober: Høyr radiointervju med Kjell Magnus Økland på NRK Hordaland

20. oktober: Sjå oppslag i Bergensavisen

21. oktober: Sjå oppslag på bokstaver.no

20. oktober: Sjå oppslag i avisa Marsteinen

20. oktober: Sjå oppslag i avisa «Tysnes»

19. oktober: Sjå oppslag i avisa Bømlo-Nytt

19. oktober: Sjå oppslag i avisa Sunnhordland

19. oktober: Sjå oppslag i Os & Fusaposten

18. oktober: Sjå oppslag hjå Midtsiden

17. oktober: Sjå oppslag hjå tysnesingen.no

17. oktober: Sjå oppslag hjå Fitjar-Posten

6. oktober: Les artikkel i Bladet Tysnes

8. september: Les artikkel på midtisden.no

3. september: Les artikkel i Sogn Avis

23. august: Høyr radiointervju med Kjell Magnus Økland på NRK P1+

18. august: Høyr radiointervju med Kjell Magnus Økland på NRK Hordaland

18. august: Høyr radiointervju del II med Kjell Magnus Økland på NRK Hordaland


Boka er delt i fem delar:
• Del I - Tradisjonsbåten
Tradisjonell bruk: historisk utvikling, båtbyggjarane, bygging, fiske, frakt og forlis.

• Del II - Kappseglinga
Seglsporten veks fram i Bergen. Seinare blømer ei rekkje kappseglingslag i Hordaland.

• Del III - Kapproinga og bergingsaksjonen
Kapproing som byfenomen i Bergen og kraftidrett kringom i Hordaland. Mange har óg gjort mykje for å ta vare på båttypen.

• Del IV - Bruksrettleiinga
Ei handbok i bruk og stell av båten: roing, rigging, segling, lagring og smørjing.

• Del V - Oppslagsverket
Ordliste, medalje- og pokaloversikt, tidslinjer, sluttnotar og styreverv.

 

Boka vert gitt ut avOselvarklubben og Skald Forlag
_____________________________________________________________Bildegalleriet nedanfor viser glimt frå arbeidet med boka 2004-2016: