• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  
Særtrykk av Seilmagasinet-artiklane

 

20 siders A4-hefte med dei tre artiklane om The Norwegian Steam som vart publisert i Seilmagasinet.• Norsk damp sette fart på amerikanske seglbåtar

5 siders artikkel om framveksten av fenomenet Norwegian Steam og sjøfolka sin bakgrunn.
Publisert i Seilmagasinet 1/2005.


• Amerikansk ære takka vera norsk mannskap

6 siders artikkel om prestasjonane til norske sjøfolk i America’s Cup perioden 1893-1903.
Publisert i Seilmagasinet 2/2005.


• Stordomstida for norske seglarar

7 siders artikkel om prestasjonane til norske sjøfolk i America’s Cup i perioden 1914-1937.
Publisert i Seilmagasinet 3/2005.


For å tinga heftet må du gjera to ting:
1. Set inn 165 kr (må ta 15 kr. i porto i Noreg/eksp.gebyr) inn på kontonr. 3525.10.20203.
2. Send ein epost til kjellmag@gmail.com der du skriv kor mange ex. du vil ha + adressa di.
Dermed kjem særtrykket i postkassa di i løpet av nokre få dagar!

Skal du ha særtrykket sendt til adresse utanfor Noreg vert prisen for porto/eksp.gebyr = 30 Nkr
(Totalsum for sending til adresse i utlandet vert dermed 180 Nkr (= 20 €)

SWIFT code: DNBANOKK
IBAN: NO97 3525 1020 203

Banken si adresse er:
Tysnes Sparebank
N-5685 Uggdal
Norway