• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Foredragshaldaren


Kjell Magnus Økland held foredrag om ei rekkje ulike tema knytt til maritime og historiske emner.

Kjell Magnus har lang røynsle som foredragshaldar i både inn- og utland. Foredrag kan haldast på norsk, svensk eller engelsk. Innhald, lengde, stil, tempo og språk kan tilpassast etter publikum. Solid sakkunnskap, gode forteljingar og humor er sentrale ingredienser i hans engasjerande foredragsstil.

Sjå oversyn over tidlegare avholdte foredrag på denne lenken

Vil du ha foredrag med Kjell Magnus? Ta kontakt

Les meir om tema/innhalda i foredraga i PDF-dokumentet nedanfor.
Get Adobe Reader

Read file
 

Foredrag med Kjell Magnus Økland?