• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Dagleg leiar for Stiftinga Kystkultur no!


Kjell Magnus er dagleg leiar for Stiftinga Kystkultur no!

Stiftinga Kystkultur no! er eit samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og 30 kystkommunar på Vestlandet frå Sveio i sør til Stadt i nord.

Stiftinga Kystkultur no! er ei ikkje-næringsdrivande stifting med føremål å stimulere og virke som pådrivar og fagleg instans for utvikling av kystkulturtilbod og koordinering av kystkultur i Vestlandsregionen. Bak dei ulike arrangementa står ei stor gruppe lokale eldsjeler som er stolte av eigenart og tradisjonar.

Les meir på www.kystkultur.no